G D Em Bm Em
阿姆斯壮登陆月球是我心的感动
C Am D
终于你心上我安全的降落
G D Em Bm Em
阿姆斯壮那个家伙他好像有说过
C Am D G
这一步虽小对我来说却是大突破
D Em G D Em G
喔喔喔喔我不要再忍受喔喔喔喔离开无聊的地球
G D Em Bm Em
柔道插花街舞调酒这些我都学过
C Am D
还练了肌肉加强了幽默
G D Em Bm Em
为你而笑为你发疯你叹气我刮风
C Am D G
爱情不自由没有关系我可以接受
D Em G D Em G
喔喔喔喔我不要再忍受喔喔喔喔离开无聊的地球
D Em G D Em G
喔喔喔喔我不要再忍受喔喔喔喔给我活着的借口
D Em G D Em G
请你爱我我不要再不要再忍受请你爱我给我活着的借口
G D Em Bm Em
阿姆斯壮登陆月球是我心的感动
C Am D G
终于你心上我安全的降落我的大突破

发表回复

后才能评论