G D EM G
哪一天我会离开这世界
G D EM C
请你忘记关于我的一切
G D BM G
也许都来不及告别 也许还能说些
C D
请像往常一样把灯熄灭
G D EM G
我知道你一定会为我流泪
G D EM C
但请你不要太过伤悲
G D C G
因为已受上天恩惠 让彼此相陪
G D
请像往常一样我才欣慰
G D EM
用尽这生爱你爱不完
G D EM
怎麽舍得让你独自面对孤单
C G
多少爱恋 就像那清泉
BM G
蓝色梦中和你缠绵
G D EM
花开花落就在你身边
G D EM
你是我这一生中不变的画卷
C G
匆匆数眼 就像一眨眼
G D
如幻岁月就在昨天
G D EM G
当哪一天你离开这世界
G D EM C G(琶下)
我已记住关于你的一切

发表回复

后才能评论